29 ก.ย. สรรพากรเปิดโอกาส ให้ยื่นภาษีทุกประเภท กรณี “เกินกำหนดเวลา”

เศรษฐกิจ29-9-65

กรมสรรพากรจะเปิดให้บริการยื่นแบบแล้วก็จ่ายภาษีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์“เกินกำหนดเวลา” เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 เดือนกันยายน 2565

เศรษฐกิจ29-9-65

กรมสรรพากรจะเปิดให้บริการยื่นแบบและก็จ่ายภาษีด้านอิเล็กทรอนิกส์ “เกินกำหนดเวลา” เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 เดือนกันยายน 2565 โดยเป็นการยื่นแบบ NEW E-FILING โดยสามารถยื่นแบบเกินกำหนดเวลาได้ทุกหมวดหมู่ภาษี ละเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม30 ยื่นรวม / กรณียื่นเพิ่ม และก็ ภาษีเงินได้90 91 94 ผ่านแอปพลิเคชัน RD Smart Tax รวมทั้งการยื่นแบบเกินกำหนดเวลาได้ สำหรับแบบภาษี ที่มีบทบาทยื่นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป แม้กระนั้นสำหรับ ภาษีเงินได้50 51 52 55 สามารถยื่นแบบเกินกำหนดเวลาของรอบบัญชีปี 2563 เป็นต้นไป

คำนวณเบี้ยปรับเงินเพิ่ม รวมทั้งค่าเสียหายทางอาญาให้อัตโนมัติเพิ่มความสบายสำหรับเพื่อการยื่นแบบรวมทั้งจ่ายภาษี ถ้าเกิดมีปัญหาติดต่อ RD Intelligence Center 1161 หรือที่ทำการสรรพากรพื้นที่ แต่ การยื่นแบบเกินกำหนดทำเป็นผ่านทาง NEW E-FILING โดยจะคำนวณเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม แล้วก็ค่าเสียหายอาญาให้อัตโนมัติ เพิ่มความสบายสำหรับเพื่อการยื่นแบบและก็จ่ายภาษี