“เหนือ-อีสาน-กลาง” ร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด 42 องศาฯ- กทม. 40 องศาฯ

เหนือ-อีสาน-กลาง 5

เปิดเผยทั่วไทยอากาศร้อนรวมทั้งร้อนมาก ภาคเหนือมากมายสุด สูงสุด 39-42 องศาฯ ช่วงเวลาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-เหนือ-กึ่งกลาง-ทิศตะวันออก พบฝนจำนวนร้อยละ 10 ส่วนกรุงเทพมหานคร อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาฯ

ข่าวสังคม คาดการณ์สภาพอากาศ 1 วันด้านหน้า เมืองไทยมีอากาศร้อนโดยปกติกับมีฟ้าหลัวในช่วงเวลากลางวัน โดยมีอากาศร้อนมากหลายพื้นที่ในรอบๆเมืองไทยตอนบน ดังนี้เหตุเพราะความกดดันอากาศต่ำเนื่องจากว่าความร้อนปกคลุมเมืองไทยตอนบน ช่วงเวลาที่ลมข้างตะวันตกแล้วก็ลมใต้พัดปกคลุมเมืองไทยตอนบน

เหนือ-อีสาน-กลาง 5

ทำให้เมืองไทยตอนบนยังคงมีฝนคึกคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่

ข่าวสังคม ขอให้ราษฎรรอบๆเมืองไทยตอนบนรักษาสุขภาพเพราะว่าลักษณะอากาศที่ร้อนถึงร้อนมาก รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนลำพองรวมทั้งลมกระโชกแรงที่อาจจะมีการเกิดขึ้น สำหรับลมตะวันตกเฉียงเหนือรวมทั้งลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมสมุทรอันดามัน ภาคใต้ และก็อ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนลำพองเกิดขึ้นบางพื้นที่ ขอให้สามัญชนในรอบๆดังที่กล่าวมาแล้วระวังอันตรายจากฝนคึกคะนอง ฝุ่นในช่วงนี้ เมืองไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นผง/หมอกควันเข้าขั้นปานกลางถึงมากมาย เพราะว่าการถ่ายเทอากาศไม่ดี ส่วนภาคใต้ยังคงมีการสะสมน้อย เนื่องด้วยการถ่ายเทอากาศในรอบๆดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี

แนะนำข่าวสังคม อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  พายุพัดเวทีหมอลำ “ระเบียบวาทะศิลป์” พังเสียหาย-ยกเลิกแสดง