เศรษฐศาสตร์ที่ดีควรจะเป็นอย่างไร | วิทยากร เชียงกูล

เศรษฐศาสตร์ที่ดีควรจะเป็นอย่างไร | วิทยากร เชียงกูล

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐวิทยาแนวระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ที่เน้นให้เอกชนมุ่งผลิตและจากนั้นก็บริโภคเพื่อกำไร/คุณค่าสูงสุด เป็นเพียงแค่เศรษฐวิทยาสำนักหนึ่ง การเน้นแต่การผลิตให้ได้มากที่สุด แต่ไม่สนใจผู้ที่ทำระจายผลิตภัณฑ์ที่ทั่วถึง ยุติธรรม ทำให้เศรษฐวิทยาสำนักนี้บิดเบือนวิชาการเพื่อผลตอบแทนนักลงทุนชนชั้นสูงมากกว่าคนส่วนมาก เศรษฐวิทยาแบบองค์รวม มีความคิดว่าแนวทางการทำงานของมนุษย์ เป็นพลังอย่างเดียวที่เพิ่มค่าให้แก่ทรัพยากร (แล้วก็พลังงานที่เราเก็บเกี่ยวมาจากธรรมชาติ สิ่งที่เรียกว่างานนั้นมีอีกทั้งงานที่ได้ค่าแรงงานตอบแทนงานในบ้านที่ไม่ได้ค่าจ้าง และจากนั้นก็งานฝ่ายบริหารจัดการ งานธุรการต่างๆแม้มนุษย์ในช่วงปัจจุบันจะมีเครื่องจักรพลังงาน หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องไม้เครื่องมือ ช่วยปรับเราดำเนินการสำเร็จผลิต (ต่อแรงงานสูงขึ้น แต่การผลิตทุกอย่างต้องอาศัยแรงงานคน เพื่อทำวัสดุพวกนั้นดำเนินงานได้ ข่าวเศรษฐศาสตร์  แรงงานเป็นผู้เพิ่มผลิตภัณฑ์ การเป็นเจ้าของสิ่งของเฉยๆ(ผู้ครอบครองทุนไม่ได้ทำให้ผลผลิตเยอะขึ้นเรื่อยๆมาได้ ข่าวสารเศรษฐวิทยา ในระบบเศรษฐกิจแบบระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม งานส่วนใหญ่เป็นการว่าจ้างแรงงาน ข่าวเศรษฐวิทยา  หมายคือการทำงานให้นักลงทุนโดยได้ค่าจ้างเงินเดือน ในระบบนี้นายเพียรพยายามลดทุนค่าตอบแทนแรงงาน รวมทั้งหาวิธีแนวทางการทำให้ลูกจ้างปฏิบัติการการผลิตรุ่งโรจน์ที่สุด เพื่อนายจ้างจะค้าขายสินค้าในราคาสูงเพื่อได้กำไรมากที่สุด ความเกี่ยวข้องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอย่างงี้ ก่อกำเนิดความไม่ถูกกันทางด้านผลตอบแทนระหว่างคนงานกับนักลงทุน แต่อีกทั้ง 2 ข้างต่างจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันและก็พึ่งกันและกัน ต้องต่อรองและออมชอมตกลงกันไป ประเทศที่คนงานต่อสู้เรียกร้องมานาน ตัวอย่างเช่น ในประเทศอุตสาหกรรม คนงานมักต่อรองได้มากกว่าในประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศรายได้ต่ำ การทำงานที่ไม่ได้รับเงินเดือนสำคัญอย่างเดียวกัน การทำงานภายในบ้าน ดังเช่น การทำอาหาร ดูแลความสะอาดบ้าน การสงเคราะห์เด็ก ผู้สูงอายุ คนป่วย ฯลฯ เป็นงานที่จำเป็นที่จะต้องสำหรับในการครองชีพของมนุษย์ รวมถึงจัดว่ามีส่วนช่วยเพิ่มผลผลิตทางอ้อม ครอบครัวส่วนใหญ่ถูกใจใช้แรงงานสตรีปฏิบัติงานแม่บ้าน โดยไม่มีการคิดเงินเดือนให้ ไม่ได้คิดรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และก็สังคมระบบทุนนิยมไม่ให้แด่คุณค่าต่อคนที่ทำงานโดยไม่ได้ค่าตอบแทน 

แนะนำข่าวเศรษฐศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : นักเศรษฐศาสตร์! ทะลวง “จุดอ่อน” แจกเงินดิจิทัล ‘บุญยอด’ เกทับลุงตู่เติมให้ 12,000 เจ๋งกว่า ‘เศรษฐา’