“สุริยะ” ดึง “เมติ” ยกทัพลุยไทย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (เมติ) ประเทศญี่ปุ่น

เศรษฐศาสตร์ ได้กำหนดแนวทางความร่วมมือในอนาคต ภายใต้กรอบการทำงาน 3 ประเด็นหลัก คือ1.การร่วมกันพัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 2.การขับเคลื่อนนโยบาย BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว) ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3.การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม ผ่านแนวคิดการร่วมสร้าง (Co-creation) และความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านอื่นๆ อาทิ โครงการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบ การจัดการซากยานยนต์ แบบครบวงจรในประเทศไทย เพื่อช่วยกำจัดขยะรถยนต์ที่จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก, โครงการนิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ข่าวเศรษฐศาสตร์ ในจังหวัดระยอง นายนิชิมุระ ยาสึโทชิ รมว.เมติ กล่าวว่า พร้อมสนับสนุนการลงทุนในไทย เพื่อขยายฐานการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นโดยในปัจจุบันบริษัทญี่ปุ่นรายใหญ่หลายรายมีแผนการขยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย เช่น บริษัท โซนี่กรุ๊ปคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อลงทุนโรงงานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์, บริษัท เอจีซี จำกัด ก็มีแผนการลงทุนเพิ่มอีก 100,000 ล้านเยน.

แนะนำข่าวเศรษฐศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : Care the Bear สู่สายตาชาวโลก