สอศ. ตั้ง ‘ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา’ สร้างโอกาส-ความเสมอภาค ให้ปชช.ทุกช่วงวัย

สอศ. ตั้ง ‘ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา’ สร้างโอกาส-ความเสมอภาค ให้ปชช.ทุกช่วงวัย

การศึกษา ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงศ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากนโยบาย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย ตนจึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา (ศพอ.) เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมอบนโยบายให้เร่งขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้เข้าถึงคนพิการทุกช่วงวัย จึงได้มอบหมายให้ศพอ. และสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2566 – 2570) ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าวต่อว่า สำหรับ ศพอ. จะมี 10 ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ประจำภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 ที่ตั้ง วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล , ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคกลาง 2 ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส , ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1 ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก , ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2 ​ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ,ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช, ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคใต้ 2 ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี,ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ,ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ​ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง และ ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก ที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคบางแสน “การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกช่วงวัยมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป ข่าวการศึกษา  รวมทั้งเป็นการให้ความรู้ ฝึกทักษะอาชีพ สร้างงานเพื่อให้คนพิการมีอาชีพ สามารถทำงานและได้เลี้ยงดูตนเอง โดยไม่เป็นภาระของสังคมต่อไป” ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าว

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : แจ้งมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในสังกัด อว. ร่วมลงนามถวายพระพร ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’