วิกฤติค่าไฟถล่มรัฐบาล

วิกฤติค่าไฟถล่มรัฐบาล

 เศรษฐศาสตร์ ดำเนินการ ชักฟืนออกมาจากกองไฟ” ของแผนกอนุกรรมการค่าไฟแปรผันอัตโนมัติ (เอฟทีช่วงวันที่ 21 เม.ย.2566 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา บางครั้งก็อาจจะน้อยเกินไปที่จะดับลมพายุอารมณ์ของคนประเทศไทยทั่วประเทศ จากปัญหาค่าไฟแพงหฤโหด แม้ว่าจะยอมกลืนเลือด ลดค่าไฟเฉลี่ยงวดที่ 2 (พฤษภาคมเดือนสิงหาคมของปีนี้ลง เงิน (สต.ต่อหน่วย จากเดิมที่ประกาศจัดเก็บ 4.77 บาทต่อหน่วย เหลือ 4.70 บาทต่อหน่วย เนื่องจากว่าจะต้องเห็นด้วยว่า ระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย. ของทุกๆปี เป็นวัฏจักรที่ชาวไทยจะต้องพบเจอกับสถานการณ์อากาศที่ร้อนร้ายแรงจนถึงจำต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดพัดลมกันแทบทั้งวัน เมื่อมาพบกับใบเสร็จรับเงินค่าไฟระดู มี.ค.-เม.ย.ก่อนหน้านี้ ต่างช็อกไปตามกัน เพราะเหตุว่าค่าไฟของทุกครอบครัวปรับมากขึ้นจนถึงไม่ดีเหมือนปกติ ในเหตุการณ์เศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะข้าวยากหมากแพง ทำให้สามัญชน ราษฎรร้านค้าตลาด ผู้ประกอบกิจการเจ้าของธุรกิจร้านรวง โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนคนภายในแวดวงสำราญใจ ต่างแสดงพลังผ่านช่องทางสำหรับสื่อสาร เป็นต้นว่า เฟซบุ๊ก อินตามึงรม โชว์ใบเสร็จรับเงินค่าไฟแพงหูฉี่เพื่อติดต่อไปถึงรัฐบาลอย่างดุเดือด โดยเหตุผลสำคัญของการลดค่าไฟ สต.ต่อหน่วย ต่อเนื่องจากกฟผ. (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถูกบีบให้ออกหน้า ขอยืดหนี้สินค่าไฟที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแบกรับภาระแทนพลเมืองไปก่อนหน้าที่ผ่านมารวม 130,000 ล้านบาท จากเดิมที่จำต้องได้รับคืน งวด หรือ 20 เดือน ตามวงรอบการจัดเก็บค่าเอฟที จากงวดละ 27,000 ล้านบาท มาเป็น งวด หรือ 24 เดือน หรืองวดละ 22,000 ล้านบาท ทำให้ค่าไฟเฉลี่ยในงวดที่ 2 (เดือนพฤษภาคมสิงหาคมน้อยลงได้ สต.ต่อหน่วย  ข่าวเศรษฐศาสตร์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้แจ้งต่อภาควิชาอนุกรรมการเอฟทีว่า ค่าไฟในงวดที่ 3 (เดือนกันยายนธันวาคมอาจไม่สามารถที่จะแก้ไขคนไหนกันได้อีกแล้ว เพราะว่าช่วงนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแบกภาระหนี้สินแทนสามัญชนไปแล้ว 130,000 ล้านบาท ช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อสาวไปถึงข้อมูลอีกด้านหนึ่ง กลับทำให้พบว่าเมื่อคิดจากค่าไฟในงวดที่ 1 (มกราคม-เม.ย.ที่เรียกเก็บ 4.72 บาทต่อหน่วย และก็ในงวดที่ 2 (เดือนพฤษภาคมเดือนสิงหาคมที่จะจัดเก็บเหลือ 4.70 บาทต่อหน่วย หรือน้อยลงให้ เงินนั้น พอๆกับว่าในงวดที่ รัฐบาลลดค่าไฟให้ประชากรเพียงแต่ สต.ต่อหน่วยแค่นั้น!!!!!!! ซึ่งค่าไฟอัตรา 4.72 บาทต่อหน่วยดังที่กล่าวผ่านมาแล้วยังไม่ใช่อัตราธรรมดา เพราะว่าเป็นอัตราจัดเก็บเฉพาะภาคที่พักอาศัยของพลเมืองในกรุ๊ปบ้านเมืองแค่นั้น แม้มิได้รับการอุดหนุนส่วนลดค่าปิโตรเลียมจากบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

แนะนำข่าวเศรษฐศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : ธนาคารแห่งประเทศไทยชี้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวทุกด้าน