วอนช่วยน้องพิม สาว ม.6 เรียนดี สอบติดเทคนิคเภสัชกรรม ไร้ค่าเทอม

วอนช่วยน้องพิม สาว ม.6 เรียนดี สอบติดเทคนิคเภสัชกรรม ไร้ค่าเทอม

เด็ก วอนช่วยเหลือ น้องพิม เด็กหญิงจาก อำเภอโพธิ์ทอง นักเรียนชั้น มัธยมเรียนดีแต่ยากไร้ สอบติดวิธีการปรุงยา วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี หลักสูตร ปี แต่ว่าไม่มีคุณค่าเทอม ค่าหอ แม่ฐานะอนาถาส่งเรียนมิได้… ตอนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นักข่าวกล่าวว่าที่ จังหวัดจังหวัดอ่างทอง มีนางสาวพิจิตรา สุธน (น้องพิม) อายุ 18 ปี ผู้เรียนชั้น มัธยมเป็นเด็กขยัน เรียนดี แม้กระนั้นมีฐานะทางบ้านยากแค้น สอบติดหลักสูตรแนวทางการปรุงยา วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี แม้กระนั้นไม่มีคุณค่าเทอม ค่าห้องพัก เพื่อเข้าห้องเรียนต่อ โดยอาศัยอยู่กับแม่ ชื่อ นางสาวอุสา สุธน อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 151 กลุ่ม ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยแม่ของน้องพิมมีอาชีพรับจ้างทำตะกร้าหวาย มีรายได้เดือนละ 4,000-5,000 บาท ส่วนน้องพิม ใช้เวลาเลิกเรียนในตอนช่วงค่ำเป็นผู้รับจ้างร้านขายยา ในอำเภอโพธิ์ทอง เพื่อหาเงินเสริมสำหรับในการเรียน และก็ช่วยเหลือครอบครัว ด้าน นางอุสา แม่ของน้องพิม บอกว่า ต้องการให้ทางผู้ใจดีช่วยเหลือค่าเล่าเรียนของบุตรสาว ข่าวเด็ก ที่ได้สอบติดโควตาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาแนวทางการปรุงยา หลักสูตร ปี เพียงพอสอบติดแม่ได้ยืมเงินไปจ่ายก่อนแล้วจำนวนเงิน 11,900 บาท ก็เลยอ้อนวอนช่วยเหลือค่าเรียนบุตรสาว เนื่องจากว่าขาดเงินที่จะส่งลูกเรียน เนื่องมาจากครอบครัวของตนมีฐานะอนาถา อาศัยอยู่ในบ้านเพียงแค่ คนแม่ลูก เช่าที่วัดเกาะ ปลูกเรือนไม้ชั้นเดี่ยวชูใต้ถุนสูง หลังคากระเบื้อง โดยมีฝากระเบื้องยิปซัมแผ่นทำเป็นฝาผนัง มีอาชีพรับจ้าง และก็ทำตะกร้าหวาย หารายได้ส่งลูกเรียนหนังสือตราบจนกระทั่งจบชั้นมัธยมปีที่ รวมทั้งน้องพิมลูกสาวของตนเป็นเด็กที่ขยัน ตั้งมั่นเรียน พร้อมด้วยดำเนินงานในตอนตอนเวลาเย็นเป็นผู้รับจ้างร้านขายยาหาเงินเสริมวันละ 140 บาท ด้าน น้องพิม พูดว่า ตัวเองเรียนอยู่ชั้นมัธยม ห้องวิทย์-คณิต สถานที่เรียนชุมชนวัดศีลขันลำธารม (วิทยาคมอำเภอโพธิ์ทอง มีความเข้าใจพิเศษ เล่นคีตะมวยไทย ข้างหลังเลิกเรียนทุกๆวันจะไปปฏิบัติงานเป็นผู้รับจ้างร้านขายยาในอำเภอโพธิ์ทอง ทุกเมื่อเชื่อวัน เพื่อหาเงินเสริมช่วยเหลือครอบครัว รวมทั้งในขณะนี้สอบติดเคล็ดลับการปรุงยา วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี แม้กระนั้นไม่มีคุณค่าเทอม ค่าห้องเช่า เพื่อเข้าห้องเรียนต่อ ก็เลยวอนผู้ใจดีเกื้อหนุนทุนเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาต่อเพื่ออนาคตภายภาคหน้า

แนะนำข่าวเด็ก อ่านเพิ่มเติคลิกเลย : สองพี่น้องกตัญญู เรียนดีแต่ยากจน รับจ้างตัดอ้อยทอเสื่อ หาเงินช่วยครอบครัว