ลุ้นรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโลก

ลุ้นรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโลก

กระทรวงได้ให้ความสำคัญของการเชื่อมโยงโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทย-จีน และการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรถไฟไทย-ลาว-จีน

ข่าวเศรษฐศาสตร์ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 30 กับนายหลิน เนี่ยนซิว รองประธานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน (NDRC)  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค เพื่อผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ให้มีความคืบหน้าทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสรุป อาทิ 1.ฝ่ายจีนได้รับทราบว่าโครงการระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา งานโยธาส่วนใหญ่ได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะก่อสร้างได้ตามแผนงาน 2.ทั้ง 2 ฝ่ายได้เห็นชอบที่จะดำเนินความร่วมมือโครงการ ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย โดยไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าและแผนการดำเนินการโครงการระยะที่ 2 (นครราชสีมา-หนองคาย)

ลุ้นรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโลก

หัวใจสำคัญของการพัฒนาในรอนุภูมิภาคและภูมิภาค เพื่อผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูง

ข่าวเศรษฐศาสตร์ ทั้ง 2 ฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟหนองคาย-เวียงจันทน์ และควรให้มีการประชุมไตรภาคีระหว่างไทย ลาว และจีนในทุกระดับ 4.ได้หารือเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าโขงใหม่ ที่ไทยแจ้งว่าอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมของการสร้างสะพานรถไฟและรถยนต์แห่งใหม่ และทั้ง 2 ฝ่ายเห็นควรให้มีการเชื่อมต่อทางรถไฟเส้นทางสิงคโปร์-คุนหมิงโดยเร็ว โดยเฉพาะการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างไทย-ลาว-จีน 5. ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอำนวยความสะดวก การขนส่งสินค้าที่ด่านตรวจ ชายแดน และเสนอให้มีการขนส่งสินค้าได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะสินค้าประเภทเน่าเสียง่าย

แนะนำข่าวเศรษฐศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : เศรษฐศาสตร์แก้ยากจน