ผลสำรวจเผย 73% ของผู้นำธุรกิจมองว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นเรื่องเร่งด่วน

ผลสำรวจเผย 10

รายงาน “The State of Responsible Technology” ของ MIT Technology Review Insights ซึ่งสนับสนุนโดย Thoughtworks สรุปความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงจากภูมิภาคต่างๆ 9 ประเทศบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่ผสานกลยุทธ์การออกแบบและวิศวกรรมเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล

ข่าวเทคโนโลยี ได้ร่วมกับ MIT Technology Review Insights ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำธุรกิจเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบขององค์กร รวมทั้งแรงจูงใจ และประโยชน์ที่จะเอื้อต่อธุรกิจได้ รายงาน “The State of Responsible Technology” ได้รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงกว่า 550 คนใน 9 ประเทศในภูมิภาคต่างๆ คือ สหรัฐอเมริกา (12%) แคนาดา (10%) บราซิล (10%) สหราชอาณาจักร (12%) เยอรมนี (12%) อินเดีย (12%) ออสเตรเลีย (11%) สิงคโปร์ (10%) และจีน (12%) นอกจากนี้ ยังมีบทสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากองค์กรชั้นนำอย่าง H&M Group, MOIA และ California Polytechnic State University อีกด้วยเกือบ 75% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่า ท้ายสุดแล้ว การตัดสินใจใช้เทคโนโลยีของบริษัทจะให้ความสำคัญกับ ‘การใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบ’ มากพอกับเรื่องผลลัพธ์ทางธุรกิจ เมื่อถามถึงประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบนั้น คำตอบที่ได้ส่วนใหญ่คือ ดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมได้ดียิ่งขึ้น (47%) การรับรู้แบรนด์ดีขึ้น (46%) ป้องกันการเกิดผลกระทบเชิงลบ (44%) ดึงดูดและรักษาคนเก่งให้อยู่กับบริษัทไว้ได้ (43%) พัฒนาเรื่องความยั่งยืน (43%) องค์กรที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทำงานอยู่ มีนโยบายริเริ่มใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว 67% กล่าวว่าองค์กรมีแนวทางหรือกรอบการทำงานสำหรับการใช้เทคโนโลยีที่มีความรับผิดชอบบางประเภท คำตอบดังกล่าว พบได้ทั่วไปในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ทำงานภาครัฐ มากกว่าผู้ที่ทำงานในบริษัทให้บริการด้านการเงิน อุปสรรคสำคัญในการผนวกการใช้เทคโนโลยีที่มีความรับผิดชอบเข้าในขั้นตอนการทำงาน คือ ผู้บริการระดับสูงขาดความเข้าใจ (52%) องค์กรยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (46%) ลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ ในองค์กร (46%)

ผลสำรวจเผย 10

ดร. รีเบคกา พาร์สันส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี ของ Thoughtworks กล่าวว่า “การใช้เทคโนโลยีได้ขยายไปสู่พื้นที่อ่อนไหวและซับซ้อนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจด้านสินเชื่อ การวินิจฉัยทางการแพทย์

ข่าวเทคโนโลยี ตลอดจนการพิจารณาคดีทางอาญา ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเรา เพื่อนและครอบครัว รวมไปถึงพนักงาน ลูกค้า และพลเมือง จึงไม่น่าแปลกใจหากหลายบริษัทจะให้ความสำคัญกับการสร้างเทคโนโลยีที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นแทนที่จะสนใจเรื่องความสะดวกหรือต้นทุนเพียงอย่างเดียว Thoughtworks ได้ให้คำแนะนำแก่องค์กรต่างๆ เกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมดิจิทัล และประโยชน์ของเทคโนโลยีที่มีความรับผิดชอบ ที่ช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจของลูกค้า ลดความเสี่ยงและดึงดูดคนเก่งให้มาร่วมงานกับองค์กร รวมทั้งเพิ่มคุณค่าและจัดการกับผลกระทบที่ไม่คาดคิดจากผลิตภัณฑ์ดิจิทัลได้”ลอเรล รูมา ผู้อำนวยการกองบรรณาธิการระดับโลกของ MIT Technology Review Insights กล่าวว่า “จากการที่เทคโนโลยีได้กลายเป็นพื้นฐานของทุกธุรกิจ และเมื่อเราเห็นผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วนั้น การใช้เทคโนโลยีที่มีความรับผิดชอบจึงกลายเป็นความคาดหวังสำคัญทางธุรกิจ และหลายบริษัทก็กำลังหันมามุ่งเน้นในเรื่องนี้มากขึ้น ไม่ว่าการดำเนินงานจะสอดคล้องกับความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม””แนวคิดหลักของเทคโนโลยีที่ต้องมีความรับผิดชอบ คือการทำให้เกิดความมั่นใจว่าทุกคนได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผลของรายงานนี้ ได้ชี้ให้เห็นว่า ผู้นำธุรกิจในปัจจุบันได้ศึกษาทำความเข้าใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบที่มีความเร่งด่วน และตระหนักถึงประโยชน์ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจได้อีกด้วย” ดร. พาร์สันส์ กล่าวเสริมสามารถดาวน์โหลด ‘The State of Responsible Technology’ ได้ที่นี่รายงานฉบับนี้ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของ Thoughtworks และ MIT Technology Review Insights ได้มีการเผยแพร่ต่อจากคู่มือการใช้เทคโนโลยีที่มีความรับผิดชอบของ Thoughtworks ซึ่งได้แนะนำเครื่องมือและเทคนิคทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะช่วยกำหนดกลยุทธ์ให้มีความครอบคลุม รับรู้ถึงอคติ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งยังจะช่วยลดผลกระทบด้านลบที่ไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้น แนวทางเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ที่ทำงานด้านเทคโนโลยีสามารถตรวจสอบการตัดสินใจเรื่องผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจากหลายๆ มุมมอง และช่วยเพิ่มโอกาสในการค้นพบผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นได้

แนะนำข่าวเทคโนโลยี  อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : เทรนด์ธุรกิจเทคโนโลยีสุขภาพและการแพทย์ในสิงคโปร์กับโอกาสของผู้ประกอบการไทย